Kết nối truyền thông cho biến tần Yaskawa

Kết nối truyền thông cho biến tần Yaskawa

Kết nối truyền thông cho biến tần Yaskawa

Kết nối biến tần Yaskawa với Màn hình HMI và PLC

 

Cách cài đặt truyền thông RS485, profibus cho biến tần Yaskawa

Adding and Configuring Yaskawa Drives in a PROFIBUS Network

Industrial AC Drives 

HVAC Drives

Machine Controllers

Sigma-7 Servo Products

Sigma-5 Servo Products

Motoman Robot

MV Drive

YaskawaYaskawa A1000Yaskawa GA700Yaskawa E1000Yaskawa V1000Yaskawa J1000